PEX IZOLOVANÉ PEX PEVNÉ POTRUBIA

“Jednoduché predizolované potrubia s rôznymi charakteristikami na použitie vo vodovodných a priemyselných sieťach. Každé potrubie má na mieru vyrobené potrubie, penovú PE izoláciu a HDPE vonkajší plášť. Systém predizolovaných štvornásobných potrubí vyrobených podľa vlastného patentu, poskytujúcich vynikajúce tepelnoizolačné podmienky a znižujúce tepelné straty až o 50 %.”

Štvornásobné potrubie PEX pre ústredné kúrenie

203 °F 87 PSI, h. w. service 158 °F 145 PSI
Potrubie určené pre ústredné kúrenie a teplú úžitkovú vodu a cirkuláciu pri max. pracovná teplota 203 °F 87 PSI; 158 °F 145 PSI.