Vstup Synco Sp. Z O.O. Sp. K. Pre zahraničné trhy

SYNCO SP. Z O.O. SP. K. realizuje projekt spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci prioritnej osi 1. Posilnenie inovácie a konkurencieschopnosti ekonomiky regiónu Opatrenie 1.5 Rozvoj a implementácia nových obchodných modelov pre MSP Podopatrenie 1.5.3 Podpora procesu internacionalizácie podnikov

Názov projektu

Synco Sp. z o. o. sp. k. na zahraničné trhy prostredníctvom účasti na veľtrhoch

Cieľom projektu

je vstup na zahraničné trhy týchto krajín: USA, Rusko, Nemecko, Španielsko, Slovensko, Taliansko, podpísanie obchodných zmlúv, export predizolovaných rúr SYNCOPEX® a zvýšenie tržieb spoločnosti.

Spolufinancovanie projektu z EÚ

PLN 472,220.00