DVOJITÉ IZOLOVANÉ POTRUBIA PEX

“Dvojité predizolované potrubia s rôznymi charakteristikami na použitie vo vodovodných a priemyselných sieťach. Každé potrubie má na mieru vyrobené potrubie, penovú PE izoláciu a HDPE vonkajší plášť.”

Dvojité potrubie Syncopex® pre ohrev teplej vody

158°F 145 PSI
Potrubie určené pre teplú vodu a cirkuláciu pri max. pracovná teplota 167° F 145 PSI; 158°F 145 PSI s prenosovým potrubím SDR 11.

Dvojité potrubie Syncopex® pre ústredné kúrenie

PN6/203 °F, hot water PN10/158 °F
Potrubie je určené pre ústredné kúrenie pri max. pracovná teplota 203 °F 87 PSI; prevodovka PEX-rúrka SDR 11 vyrobená zo zosieť