Rúry pre vnútorné inštalácie.

SYNCOPEX viacvrstvová rúra PERT / AL / PERT

Viacvrstvový potrubný systém

SYNCOPEX PIPE s EVOH difúznou bariérou

Rúry pre podlahové kúrenie.

SYNCOPEX PIPE s EVOH difúznou bariérou

Rúry na rozvody vykurovacieho média v inštaláciách ústredného kúrenia

SYNCOPEX PIPE s EVOH difúznou bariérou

Rúry na rozvody vykurovacieho média v inštaláciách ústredného kúrenia